OVER DENNIS / ABOUT DENNIS

Fotografie was voor mij in de tienerjaren al een hobby maar moest plaats maken voor opleiding, gezin en een drukke baan. In 2006 heeft heb ik de hobby weer opgepakt om een gezinsreis naar de Okavango Delta in Botswana vast te leggen. Het eerste kamp in de Delta was Dumatau en onze gids, Oats Nawa, vertelde ons dat veel mannen die naar Botswana komen in eerste instantie niet veel interesse hebben in vogels maar dat wel hebben na hun reis en hij had gelijk, het willen fotograferen van vogels is zeker bij mij niet meer over gegaan. In de loop van de jaren veranderen inzichten en krijg je langzaam ook oog voor andere dingen in de natuur wat het fotograferen een breder spectrum geeft. Voor mij is fotograferen de moderne equivalent van jagen, nog steeds de ouderwetse jacht maar de vangst is diervriendelijker geworden.

Photography was already a hobby for me in my teens, but had to make way for education, family and a busy job. In 2006 I picked up the hobby again to record a family trip to the Okavango Delta in Botswana. The first camp in the Delta was Dumatau and our guide, Oats Nawa, told us that many men who come to Botswana at first don’t have much interest in birds but do after their trip. He was right, as the desire to photograph beautiful birds has definitely taken off since then. Over the years, insights change and one slowly develops an eye for other things in nature that give photography a broader spectrum. For me, photography is the modern equivalent of hunting; still the old-fashioned hunt but the catch has become more animal-friendly.

If you have any questions please contact me by email: binda010@planet.nl